Лого на европейски съюз

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-4381-C01 Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: „ТАНИ-2014“ ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране. Начало: 17.07.2020 г.Край: 17.10.2020 г.


Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-2875-C01 Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: „СПЛЕНДОР 2013“ ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.Начало: 06.07.2020 г.Край: 06.10.2020 г.


Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-3203-C01 Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: „СЕЛЕНА КАРС“ ООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране. Начало 14.07.2020 г. Край: 14.10.2020 г.

Лого на програма по иновации и конкурентоспособност